Multihelp Barnehjem (Norsk)

Norwegian flag

Hei! Jeg skal straks legge i vei med å kjøre Afrika på langs med motorsykkel. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å samle inn penger til Multihelp Trust barnehjem som tar vare på 30 foreldreløse barn fra 4-16 år i Harare, hovedstaden i Zimbabwe. Barnehjemmets nåværende brønn har kollapset og de bruker for tiden en midlertidig brønn som ikke har nok vann. Det har ført til at kjøkkenhagene deres har tørket og de er avhengige av pengestøtte for å overleve. To generøse, frivillige mødre passer på den store familien.

Jeg vil gjerne samle inn penger til en ny brønn til barnehjemmet. Brønnen ( og kostnadene rundt dette) koster  40 000 kroner.

Du kan støtte prosjektet mitt ved å sette inn penger på ADRAs Gavekonto: 3000.30.31035 og merke gaven «Zimbabwe», eller betale på nett: www.donasjoner.no/adra – velg «Zimbabwe: Multihelp Trust Orphanage». Det gis skattefradrag for gaver fra 500-12 000 kr. (Ønsker du skattefradrag, kontakt post@adranorge.no)

Om ADRA:

ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon i Norge som er en del av et globalt nettverk med arbeid i 120 land. I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til rask, effektiv og relevant nødhjelp takket være solid, lokal ekspertise, kombinert med regional og internasjonal koordinering. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk eller religiøs tilhørighet.